Yleiset ohjeet

Julkaisujärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistoa, joka hallinnoi sivuston sisältöä ja ulkoasua. Ohjelmiston tehtävänä on pitää yllä muutoshistoriaa sivuista ja mahdollistaa sivujen hallinta ilman, että käyttäjän tarvitsee ymmärtää sivuston esityksessä käytettyä html-kieltä. Julkaisujärjestelmä erottaa sisällön ja sen esitystavan sivupohjilla, joihin on ennalta määritelty sisällön sijoituspaikat.

Yleiset ohjeet